Η TaxInHeaven, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρέχει μια σειρά από νομικές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνεργαζόμενη με έμπειρα & εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, στο σύνολο του εμπορικού, πτωχευτικού και αστικού δικαίου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος νομικών υπηρεσιών, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες.

Ειδικότερα δε, αναλαμβάνοντας αρκετές πλέον υποθέσεις, έχουμε αναπτύξει μία πλούσια εμπειρία στις διαδικασίες της εξυγίανσης και διάσωσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων των αρ. 99 επ. Πτωχ. Κώδικα, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (διαδικασία εξυγίανσης και αναδιοργάνωση), στις εταιρικές και εμπορικές συμβάσεις και στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο.

  • Συνολική υποστήριξη στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
  • Λύση, εκκαθάριση Επιχειρήσεων
  • Συγχώνευση, Εξαγορά, Μετασχηματισμός Εταιρειών
  • Σύσταση Εταιρειών κάθε νομικής μορφής (σύνταξη καταστατικού, καταχώρηση επωνυμίας, δημοσίευση εταιρείας, έκδοση πιστοποιητικών)

  • Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, Τήρηση κανόνων δημοσιότητας
  • Παύση-Αντικατάσταση νομίμων εκπροσώπων
  • Προστασία δικαιωμάτων εταίρων
  • Διασφάλιση σχέσεων με εργαζομένους