Το τελευταίο ευρωπαϊκό πακέτο επιδοτήσεων Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 είναι σε εξέλιξη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη του γραφείου μας, με σεβασμό και υπευθυνότητα στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας, αναλαμβάνουν πλήρως την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, την κατάρτιση του απαραίτητου επιχειρηματικού σχεδίου και την υποβολή της αίτησης.

Εν συνεχεία, με συνέπεια παρακολουθούμε μέχρι το τέλος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του επενδυτικού σας φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Επιχείρησης σας
 • Παρουσίαση των πλέον κατάλληλων επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Σύνταξη και υποβολή μίας επιμελώς προετοιμασμένης επενδυτικής πρότασης (εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης) που περιλαμβάνει
  • συλλογή δικαιολογητικών
  • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
  • ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
  • αποστολή φυσικού φακέλου

 • Διαχείριση – Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 • Διατήρηση άμεσης Επικοινωνίας, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις
 • Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Ανάληψη της ευθύνης της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα
 • Παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος