ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο τουρισμός είναι, αν όχι ο κύριος, ένας από τους κυριότερους και τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην οικονομία της χώρα μας. Σημαντική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, είναι το ενδιαφέρον και η εξάπλωση των υπηρεσιών μέσω της Airbnb, τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρηματικών σχημάτων.Οι τουριστικές επιχειρήσεις αποτελούνται από τα Ξενοδοχεία, τα Τουριστικά Γραφεία, αλλά και τις μεταφορές που συμβάλλουν στην διακίνηση του τουρίστα όπως τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, ακτοπλόϊκές & οδικές μεταφορές.Καθώς το φορολογικό καθεστώς συνεχώς αλλάζει, νέα προγράμματα επιδοτήσεων ανακοινώνονται -ζωτικά για την βιωσιμότητα/εξάπλωση των επιχειρήσεων- και μεγάλος αριθμός απασχολούμενων, εποχικών ή μη, που δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στην μισθοδοτική τους αντιμετώπιση απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι μείζονος σημασίας η επιλογή ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και έμπειρου λογιστικού γραφείου.Αποστολή του γραφείου μας, είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Μερικές μόνο από τις υπηρεσίες μας είναι:

 • Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εκάστοτε τουριστικής εταιρίας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται
 • Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και τις λοιπές υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Διαχείριση παρουσιών και εναλλαγές βαρδιών στον μισθολογικό υπολογισμό
 • Αδειοδότηση  νέων επιχειρήσεων, μετατροπές αδειών ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εμπλεκόμενους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) με την Airbnb
 • [/av_icon_box]

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  Ο τουρισμός είναι, αν όχι ο κύριος, ένας από τους κυριότερους και τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην οικονομία της χώρα μας. Σημαντική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, είναι το ενδιαφέρον και η εξάπλωση των υπηρεσιών μέσω της Airbnb, τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρηματικών σχημάτων.Οι τουριστικές επιχειρήσεις αποτελούνται από τα Ξενοδοχεία, τα Τουριστικά Γραφεία, αλλά και τις μεταφορές που συμβάλλουν στην διακίνηση του τουρίστα όπως τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, ακτοπλόϊκές & οδικές μεταφορές.Καθώς το φορολογικό καθεστώς συνεχώς αλλάζει, νέα προγράμματα επιδοτήσεων ανακοινώνονται -ζωτικά για την βιωσιμότητα/εξάπλωση των επιχειρήσεων- και μεγάλος αριθμός απασχολούμενων, εποχικών ή μη, που δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στην μισθοδοτική τους αντιμετώπιση απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι μείζονος σημασίας η επιλογή ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και έμπειρου λογιστικού γραφείου.Αποστολή του γραφείου μας, είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Μερικές μόνο από τις υπηρεσίες μας είναι:


  [/av_one_full]
 • Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εκάστοτε τουριστικής εταιρίας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται
 • Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και τις λοιπές υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Διαχείριση παρουσιών και εναλλαγές βαρδιών στον μισθολογικό υπολογισμό
 • Αδειοδότηση  νέων επιχειρήσεων, μετατροπές αδειών ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εμπλεκόμενους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) με την Airbnb
 • [/av_textblock]

  [/av_one_full]

  • Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εκάστοτε τουριστικής εταιρίας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία
  • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων
  • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται

  • Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και τις λοιπές υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
  • Διαχείριση παρουσιών και εναλλαγές βαρδιών στον μισθολογικό υπολογισμό
  • Αδειοδότηση  νέων επιχειρήσεων, μετατροπές αδειών ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εμπλεκόμενους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) με την Airbnb